KONTAKT: 730 702 897

Terapia dzieci oraz młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży to spotkania skierowane dla najmłodszych, którzy przechodzą różnorodne kryzysy związane z trudnościami z funkcjonowaniem w szkole, wśród rówieśników, trudności emocjonalne w związku z rozstaniem rodziców lub traumatycznymi wydarzeniami. Terapia dzieci i młodzieży zwykle przyjmuje formę pracy indywidualnej bądź rodzinnej.