KONTAKT: 730 702 897

Konsultacje rodzinno-wychowawcze

Konsultacje rodzinno-wychowawcze mają charakter jednorazowego spotkania rodzinnego, którego celem jest wstępne rozpoznanie problemu i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy psychologicznej.