KONTAKT: 730 702 897

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą pracy nastawioną na zrozumienie trudności w kontekście całej rodziny, pozwala zrozumieć relacje pomiędzy członkami rodziny i poprawić umiejętność współpracy i komunikowania się w rodzinie. Spotkania odbywają się zwykle w gronie wszystkich członków rodziny (np. mama, tata, dzieci / mama, ojczym, dzieci). Ogromną wartością takiej formy terapii jest możliwość wypowiedzenia swoich problemów, oczekiwań i zakładanych celów oraz otrzymanie wsparcia przez każdego w rodzinie. Terapia rodzinna oferuje pomoc w sytuacji zaburzeń relacji rodzinnych, nadmiernego stresu i trudności komunikacyjnych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, mogą być prowadzone przez dwóch terapeutów.