KONTAKT: 730 702 897

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pracy nad osobistymi trudnościami. Celem spotkań jest dotarcie do ich źródeł i zrozumienie, po to by nauczyć się efektywnych i refleksyjnych sposobów radzenia sobie. Psychoterapia powoduje zwiększenie świadomości przyczyn Twoich działań, wgląd w siebie, a ostatecznym celem jest realna zmiana w kierunku bardziej satysfakcjonującego życia. Jest skierowana do osób, które chciałyby zrozumieć siebie, lepiej poznać swoje uczucia, myśli i zachowanie, aby poprawić jakość wewnętrznego życia. Na spotkaniach staramy się doprowadzić do realnej zmiany funkcjonowania w życiu i utrwalić nowy sposób funkcjonowania w świecie i utrzymywania relacji z drugim człowiekiem. Proces samopoznania wymaga czasu i wytrwałości. Doświadczanie trudności w relacji z samym sobą bądź nasilenie bolesnych uczuć z którymi sobie nie radzisz, takich jak smutek, niepokój, rozdrażnienie, poczucie pustki mogą być sygnałem świadczącym o tym że potrzebujesz pomocy.