KONTAKT: 730 702 897

Konsultacje psychologiczne

Celem konsultacji jest zorientowanie się w Twojej ogólnej sytuacji życiowej, zdiagnozowanie problemowych obszarów życiowych i skoncentrowanie się na poszukiwaniu rozwiązań oraz omówieniu nowych sposobów przezwyciężania trudności. Konsultacje indywidualne mają charakter jednorazowego spotkania, którego celem jest wstępne rozpoznanie problemu i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy psychologicznej.